Farmàcia Anadón Solé Farmàcies Lleida Lleida

Enterovirus D68

Veure més

27/06/2016

* Què són els enterovirus?

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament entre la població i afecten milions de persones a tot el món cada any.
Aquest gènere de virus inclou més de 100 serotips diferents que són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil. majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques.
Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria i predominen durant l'estiu i tardor. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar virus.


* Què és el D68?

És el serotip d'enterovirus més greu perquè pot arribar a ocasionar meningitis limfocitàries (menys greu que les víriques) o encefalitis, una inflamació aguda dels teixits cerebrals i "d'evolució incerta". La infecció pot ser especialment greu en menors de sis anys, amb problemes immunitaris o asmàtics. Té un període d'incubació de tres a cinc dies.


* Quins símptomes dóna?

Aquests virus causen sovint una malaltia febril inespecífica lleu i autolimitada que sovint acaba produint infeccions asimptomàtiques.
Els símptomes dels quadres que ocasionen més freqüentment poden incloure:
• febre
• secreció nasal, esternuts, tos
• erupcions a la pell
• butllofes a la boca
• malestar general i dolors musculars
També poden causar altres quadres que són: faringitis, símptomes gastrointestinals i meningitis asèptica. En ocasions, s'ha observat l'aparició de quadres neurològics més greus.

* T
ractament

Les persones amb malaltia lleu causada per enterovirus normalment només necessiten tractament dels símptomes. Generalment, es recuperen completament. No obstant això, algunes malalties causades per enterovirus poden requerir hospitalització i administració del tractament recomanat en cada cas.

* Mesures de prevenció

És molt important el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb atenció especial al rentat de mans i la higiene dels nens i d'altres persones infectades i de les convivents.

Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d'anar al bany i canviar bolquers.

Evitar contacte estret amb persones infectades.

Evitar la transmissió respiratòria del virus cobrint en tossir o esternudar amb un mocador d'un sol ús o la part interna del colze, i no amb les mans.

Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades.

Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola.


Pel que fa a l'actualitat sobre els casos detectats a Catalunya, des del Departament de Salut es recomana fer vida normal i portar els nens i nenes a l'escola arran dels 48 casos d'enterovirus amb afectació neurològica detectats en menors de 6 anys a diferents punts de Catalunya. En roda de premsa, el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Argimon, ha deixat clar que els menors no han d'anar a l'escola si tenen febre, com aconsella sempre des dels centres escolars i guarderies.